Sønderbygaard

Gården Sønderbygaard er en gammel Kongsgård som ligger langs kanten af Hellegård Ådal, i et fantastisk smukt moræne landskab omgivet af flere søer. Gennem de sidste år er der plantet tæt skovbevoksning og dele af ådalen er blevet genskabt i sin oprindelige form og dermed delvis oversvømmet til stor glæde for fugle og vildt i området.

Gården er på 80 ha. Fordelt ligeligt mellem dyrkbar jord, skov og engarealer. Alle staldbygninger på gården anvendes til heste.

 

Der er to hovedbygninger til gården. Den ældste hovedbygning fra 1871 er nyrenoveret og anvendes til kunstskole mens en ny hovedbygning fra 2008 er privat bolig.

Gården er et meget levende og kreativt sted for mennesker og dyr. Du mødes af to hunde, en stor flok katte, høns og heste i store mængder.

Gården ejes og drives af Christina Kjelsmark og Catharina Kjelsmark samt en række venner, lejere og familie.

Scroll to Top